Josep Lluís Xuclà. Barcelona, 1956

Interiorista a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics Llotja, Barcelona
El 1977 iniciació en el món del disseny gràfic (cartells, logotips, etc).
El 1980-1985 treballa a ATRI, botiga de mobiliari de disseny contemporani.
El 1985-1990 inaugura i treballa a PUNTO LUZ, botiga d’il·luminació de disseny contemporani.
El 1990 crea la seva pròpia botiga d’il·luminació DIAGONAL ILUMINACIÓN.
Des del 1992 crea el seu propi Estudi d’Interiorisme i Disseny, al carrer Sèneca 6 de Barcelona, on realitza projectes d’il·luminació d’interior i exterior i d’interiorisme, des de la seva fase inicial, projecte executiu fins a la direcció i coordinació d’obra, alhora que col•laboracions amb estudis d’arquitectes i paisatgistes.

Desenvolupament de projectes d’interiorisme
Desenvolupament de projectes d’il·luminació interior i exterior
Disseny de mobiliari
Disseny de lluminàries interior i exterior

Premi RED DOT DESIGN AWARD 2005
Premi CONSTRUMAT Menció 2005
Premi IF PRODUCT DESIGN AWARD 2006
Premi DESIGNPREIS NOMINEE 2006
Premi GOOD DESIGN AWARD 2008

 

Josep Lluís Xuclà. Barcelona, 1956

Interiorista en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Llotja, Barcelona.
En 1977 se inicia en el mundo del diseño gráfico (carteles, logotipos, etc).
De 1980 a 1985 trabaja en ATRI, tienda de mobiliario de diseño contemporáneo.
De 1985 a 1990 inaugura y trabaja en PUNTO LUZ, tienda de iluminación de diseña contemporáneo.
En 1990 crea su propia tienda de iluminación DIAGONAL ILUMINACIÓN.
Des de 1992 crea su propio estudio de interiorismo y diseño en la calle Séneca 6 de Barcelona, donde realiza proyectos de iluminación de interiores y exteriores e interiorismo (desde su fase inicial, proyecto ejecutivo hasta la dirección y coordinación de la obra, como a su vez colaboraciones con estudios de arquitectos y paisajistas).

Desarrollo de proyectos de iluminación de interior y exterior.
Diseño de luminarias de interior y exterior.

Premio RED DOT DESIGN AWARD 2005
Premio CONSTRUMAT Mención 2005
Premio IF PRODUCT DESIGN AWARD 2006
Premio DESIGNPREIS NOMINEE 2006
PREMIO GOOD DESIGN AWARD 2008

Desarrollo de proyectos de interiorismo
Desarrollo de proyectos de iluminación interior y exterior
Diseño de mobiliario
Diseño de lámparas interior y exterior

Premio RED DOT DESIGN AWARD 2005
Premio CONSTRUMAT Menció 2005
Premio IF PRODUCT DESIGN AWARD 2006
Premio DESIGNPREIS NOMINEE 2006
Premio GOOD DESIGN AWARD 2008

Josep Lluís Xuclà. Barcelona, 1956

Interior design studies graduate in Arts i Oficis Llotja, Barcelona.
1977 started his career in graphic design, advertising material.
1980-1985 works in Atri, contemporary furniture design studio and store.
1985-1990 opens Punto Luz, contemporary lighting store.
1990-1992 He founded his own lighting store, Diagonal Iluminación.
Since 1992 creates his own interior design studio in Sèneca 6 street in Barcelona, where he made lighting projects interior and outdoor, executive project to the direction and coordination of work in collaboration with architects and landscape designers.

Development of interior design projects
Lighting project development
Furniture design
Lighting design

RED DOT Design Award 2005
Menció CONSTRUMAT Award 2005
IF product design award 2006
Nominee 2006 DesignPreis Award
Good Design Award 2008